Bakløfter

Bakløftere er et effektivt hjelpemiddel for av- og pålasting av stykkgods.

Alle løftere skal ha årlig godkjenning i henhold til HMS-regelverket. VBK er godkjent og kan utføre slik kontroll. Denne er ikke inkludert i den vanlige, periodiske kontrollen av kjøretøy/ hengere.

VBK forhandler hele det store spekteret som Dhollandia har av både bakløftere og hydrauliske ramper. Vi monterer alle produkter fra DHOLLANDIA. Vårt verksted står klart til å reparere garantiskader og gjennomføre service.

http://www.dhollandia.com

DHOLLANDIA er en ledende produsent av hydrauliske løftere og hydrauliske ramper. De produserte og leverte over 39 000 enheter i 2013. Over 90% av de hydrauliske og mekaniske komponentene i DHOLLANDIA's løftere er produsert i deres egne fabrikker inkludert hydrauliske sylindere, pumpeenheter, ventiler, løftearmer og stål- og alluminiumskomponenter.